HAVALİMANI YOLU
Bilgi

Eski adı Ayazma olan Taşoluk, 1924 yılından evvel, Evliya Çelebi'nin de bahsettiği Türkköşe Deresi kenarında yer alan eski Rum yerleşkelerinden biridir. Osmanlı tahrir defterlerinde, Ayazma'da 12 Hıristiyan hane ve ortakçıların yaşamakta olduğu bildirilmektedir. 1924 yılında mübadele neticesinde Yunanistan'dan gelen Türkler ile bu bölgede yaşayan Rumlar yer değiştirmişlerdir.