HADIMKÖY GİRİŞ
Bilgi

Hadımköy çevresinde ki  fazla miktarda Rum köyüne karşılık Padişah Fatih Sultan Mehmet’in  buyruğu ile o dönemde yaşamış olan Hadım Ağalarından “ HADİM BABA” adındaki bir zatın bağışladığı topraklar üzerine kurulmuş bir meskun mahaldir.  İlk nüfusu civar yerleşim yerlerinden ve Anadolu’dan getirilen Türkler teşkil eder. Bucağın Hadımköy adını buradan aldığı bilinmektedir.
Hadım Baba ; Hadımköy’de kendi adını taşıyan caminin avlusundaki türbesinde yatmaktadır.