HARAÇÇI - HADIMKÖY YOLU
Bilgi
Mültezim eli ile işletilen topraklardan olan Haraççı Köyü, 1529 tarihli defterde Akçakoyunlu cemaatine ait bir Müslüman köyü olarak kaydedilmiştir. Osmanlı toprak sisteminde açık artırma usulüyle, belirli eyaletleri ( Özellikle merkezden uzak olanları ) kiraya vermeye iltizam, iltizam sahibi olan kişiye de mültezim denirdi. Bu yolda elde edilen para doğrudan devlet kasasına giderdi. İltizam usulü kiraya verilen eyaletlerde çalışan devlet devlet görevlilerinin maaşını devlet karşılardı. Haraççı 19. yüzyılda ise, II. Abdulhamid'in mülküdür.